• icon-versandGratis verzending vanaf €350,-
  • icon-zahlungBeveiligde betaling
  • icon-zahlungB2B

Disclaimer

Geels Koffie & Thee sinds 1863 B.V.
A. Hofmanweg 42
2031 BL Haarlem
Nederland    
Telefoon: 0031 (0)30-2411156
Fax: 0031 (0)30-2410715
E-Mail: info@geelskoffiethee.com
Web: www.geelskoffiethee.com

Directie: P.J.M. Paardekooper
BTW nummer 807269396B01
ABN AMRO: 51.90.98.811
IBAN: NL25abna0519098811
EG-Controlenummer D-NI-LG-1-6318-BC
EU-Code: DE-001-Öko-Kontrollstelle
ILN 40 06227 00000 3

 

Online geschillenbeslechting, overeenkomstig Artikel 14, paragraaf 1 ODR-VO

De Europese Commissie biedt een platform aan voor online geschillen beslechting, welke u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Aansprakelijkheid:

Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle zijn wij niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor de inhoud van externe internetlinks.Voor de inhoud van de gelinkte internetsites is uitsluitend betreffende exploitant verantwoordelijk.

Auteurs, Eigendom en andere Octrooirechten:

Waar niet anders aangegeven, zijn alle op deze Geels/Teagoetz (CGG) website vermelde handelsmerken wettelijk beschermde handelsmerken van TeaGoetz GmbH. Onrechtmatig gebruik (danwel gebruik zonder schriftelijke toestemming van TeaGoetz GmbH kan een schadeclaim tot gevolg hebben.

***
Aansprakelijkheid

Alle op onze internetsite ter beschikking gestelde informatie en verklaringen zijn vrijblijvend. CGG is niet aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van de vermelde informatie, in het bijzonder wordt op geen enkele wijze gegarandeerde of beloofde produkteigenschappen of andere rechtsaanspraken geaccepteerd. 

Vanzelfsprekend doen wij ons best om steeds de juiste informatie op onze internetsite te bieden en wanneer er sprake is van onjuistheden zullen wij deze zo spoedig mogelijk corrigeren. De inhoud op de site en in de printversie kunnen om reden van verschilin het tijdstip van actualiseren verschillen.Wij verzoeken u dan ook om u over de meest actuele situatie/produktinformatie enleverbaarheid van een produkt contact op te nemen met uw dichtstbijzijnde dealer of rechtstreeks bij Geels Koff & Thee sinds 1863 BV (info@geelskoffiethee.com). 

De op onze internetsite door links gekoppelde toegankelijke informatie wordt door ons niet altijd gecontroleerd en daar zijn wij ook niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor.Links naar zulke sites, met bepaalde produkten of dienstverlening door derdenworden als service naar u toe ter beschikking gesteld. Dat betekent dat de inhoud van deze gelinkte sites niet per definitie door ons zijn goedgekeurd.

Verdere aansprakelijkheid

Geels Koffie & Thee sinds 1863 BV en CGG zijn niet aansprakelijk voor enige schade, op welke manier en in welke vorm dan ook, welke door het gebruik van deze internetsite of het downloaden van data ontstaat, met name direkte of indirekte volgschade, dataverlies, verloren winst, systeem- en/of produktieuitval. Bovenstaande aansprakelijkheidsclausule geldt niet indien de schade door grove nalatigheid ontstaat.

Geels Koffie & Thee sinds 1863 BV en CGG is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor eventuele fouten in de data of software welke middels downloaden ter beschikking wordt gesteld.Geels Koffie & Thee sinds 1863 BV en CGG test de ter beschikking gestelde data en software op virussen. Desondanks bevelen wij u aan om alle gedownloade informatie te checken met de nieuwste virusscanners. 

 

* Alle prijzen excl. BTW en verzendkosten.