• icon-versandGratis verzending vanaf €350,-
  • icon-zahlungBeveiligde betaling
  • icon-zahlungB2B

Betaalwijzen

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v.

Door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar rekening NL25ABNA0519098811.

Na het verstrijken van 14 dagen na factuurdatum is de koper in verzuim. De koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het wettelijke bedrag rente verschuldigd van de wettelijke rente van 1% per maand, waarbij een gedeelte van de maand als volledige maand wordt gerekend. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.

Betaling dient te geschieden zonder korting, kredietbeperking of verrekening.

Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

* Alle prijzen excl. BTW en verzendkosten.